Mgr. Lucie Kinclová Ph.D.

Jmenuji se Lucie Kinclová a již od mých mladých let, jelikož jsem závodně plavala a dělala triatlony, byla mým vysněným oborem fyzioterapie. Své studium jsem dokončila získáním titulu magistr fyzioterapie v malebné Olomouci. Jelikož mě zajímala i vědeckovýzkumná činnost, vrhla jsem se v Brně na výzkum problematiky cvičení u dětské ploché nohy a v roce 2016 jsem získala titul doktor věd v oboru Kinatropologie. Od roku 2012 pracuji pod vedením úžasné paní doktorky Moráňové na Soukromé klinice LOGO v Brně jako vedoucí fyzioterapeut a působím jako externí pedagog na Fakultě sportovních studií MU.

Tématikou a studiem biomechaniky nohy, ortopedických vad nohou, konceptem bosé chůze a zejména problematice dětské noze a jejího správného vývoje se věnuji aktivně od roku 2012. Z absolvovaných kurzů mě nejvíce oslovily koncepty založené na principu vývojové kineziologie, tedy metody dle Koláře, Čápové, nebo Vojty. Své vědomosti a poznatky o noze předávám dál formou odborných akreditovaných kurzů „Diagnostika a funkce nohy z pohledu vývojové kineziologie“, ve školícím zařízení Pilates Point v Brně a „Diagnostika a terapie u poruch nožní klenby“ na NCONZO v Brně.

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI

1. 7. 2012 – dosud, Soukromá klinika LOGO, s. r. o., Brno, pozice: fyzioterapeut, od roku 2015 vedoucí fyzioterapeut

VZDĚLÁNÍ

2007 – 2012, Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého v Olomouci, obor: fyzioterapie, získán titul Mgr.

2012 – 2016, Fakulta sportovních studií, Masarykova univerzita, doktorský studijní program v oboru Kinatropologie, získán titul doktor věd Ph.D., téma výzkumu Diagnostika a terapie dětské ploché nohy

LEKTOR ODBORNÝCH AKREDITOVANÝCH KURZŮ PRO FYZIOTERAPEUTY A LÉKAŘE

Diagnostika a funkce nohy z pohledu vývojové kineziologie, PilatesPoint, Brno

Diagnostika a terapie u poruch nožní klenby, NCONZO, Brno

ABSOLVOVANÉ KURZY

• 12. 9. – 23. 9. 2011 Kurz Vojtovy metody – část A, RL – Corpus s.r.o., Olomouc

• 24. 2. – 26. 2. 2012 Terapeutické možnosti aplikace elastické pásky ve fyzioterapii

• 20. 10. – 21. 9. 2012 Metoda SM systém – I. a II.

• 12. 4. 2013 – 17. 11. 2013 Metoda Ludmily Mojžíšové

• 1. 6. 2013 Podiatrické minimum

• 19. 10. 2013 Propriofoot koncept – segmentální proprioceptivní stimulace nohy

• 24. 1. 2014 – 15. 11. 2015 Dynamická neuromuskulární stabilizace DNS podle Koláře A, B, C, D, získán diplom certifikovaného DNS terapeuta

• 18. 2. 2015 – 26. 1. 2017 Neurac 1 a 2, cvičení v závěsném systému RedCord

• 20. 4 – 22. 4. a 11. 5. – 13. 5. 2015 Klappovo lezení – kvadrupedální lokomoce v prevenci a léčbě

• 20. – 21. 11. 2015 Dynamictape

• 18. – 21. 1. 2016 Certifikovaný kurz Fyzioterapie u dysfunkce svalů pánevního dna a inkontinence, Čelákovice

• 17. – 18. 2. 2017 Noha – diagnostika a korekce a 17. 3. 2017 Dětská noha – podologie a fyzioterapie, Klatovy

PEDAGOGICKÁ ČINNOST

Od roku 2012 – dosud, Fakulta sportovních studií MU, Katedra podpory zdraví. Vyučované předměty: Úvod do fyzioterapie, Vyšetřovací metody I -II, Vývojová neurologie, Bakalářská práce I – II.

VĚDECKOVÝZKUMNÁ ČINNOST

od roku 2012: Masarykova Univerzita, Fakulta sportovních studií, postgraduální doktorské studium v oboru Kinantropologie s tématem disertační práce “ Diagnostika a terapie dětské ploché nohy“

leden – prosinec 2014: hlavní řešitel specifického výzkumu Diagnostika stavu nožní klenby pomocí 3D profilometrické skenovací metody.

PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ODBORNÝCH PRACÍ

KINCLOVÁ, Lucie a Pavel KORVAS. Evaluation of rehabilitation influence on flat foot in children by plantar pressure analysis,Journal of Human Sport and Exercise ,2014. s. 526-532, 7 s. vyd. Španělsko: University of Alicante. ISSN 1988-5202.

Vorlíčková Lucie a Pavel Korvas. Evaluation of Rehabilitation Influence on Statis Parametres in Flatfoot Diagnosis. In Dragan Milanović, Goran Sporiš. 7th International Scientific Conference on Kinesiology. Opatija: University of Zagreb, Faculty of Kinesiology, Croatia, 2014. s. 214-217, 4 s. ISBN 978-953-317-027-5

Vorlíčková Lucie a Pavel Korvas. Acral Coactivation Therapy in Sports Rehabilitation: A Pilot Study for Verification of Pressure Distribution of Acres. In 9th International Conference Sport and Quality of Life 2013. 2013. ISBN 978-80-210-6439-3.

Vorlíčková Lucie, Lucie a Pavel Korvas. Evaluation of Rehabilitation Influence on Flat Foot in Children by Plantar Pressure Analysis. In The 8th INSHS International Christmas Sport Scientific Conference, 2013. 2013.

Kaller, Ondřej, Libor Boleček, Tomáš Kratochvíl a Lucie Vorlíčková. 3D Scanning Method for Foot Medial Arch Description. In Proceedings of 23rd International Conference, RADIOELEKTRONIKA 2013. Pardubice: Faculty of Electrical Engineering and Informatics, University of Pardubice, 2013. s. 245-248, 4 s. ISBN 978-1-4673-5516-2. doi:10.1109/RadioElek.2013.6530925.

Kinclová Lucie (2016). Umění fyzioterapie – dětská noha. Aktivní cvičení dětské ploché nohy, s. 32-35. ISSN 2464-6784.

Kinclová Lucie (2016). Umění fyzioterapie – noha. Využití principů posturální ontogeneze pro aktivaci stabilizační funkce nohy, s. 33-37. ISSN 2464-6784

Vorlíčková Lucie a Pavel Korvas. Měření hodnot vibračního čití u kořenového dráždění způsobeného výhřezem ploténky L4/L5 a L5/S1. In Libor Flemr, Jiří Němec, Ondřej Novotný. Pohybové aktivity ve vědě a praxi – konferenční sborník. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2013. s. 295-304, 10 s. ISBN 978-80-246-2654-3.

KINCLOVÁ, Lucie a Kateřina MORÁŇOVÁ. Vliv chronické bolesti bederní páteře na somatognostické funkce a hluboké čití. In XXII. Sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2015. ISBN 978-80-87450-13-0. Výsledek byl financován v rámci institucionální podpory na rozvoj výzkumné organizace.