Lucie o embryonálním vývoji postavení nohy

Lucie o embryonálním vývoji postavení nohy

Embryonální vývoj postavení nohy

        Končetiny se začínají utvářet na konci 4. týdne. Během této fáze intrauterinního vývoje jsou základy pro končetiny vytvořeny po obou stranách trupu ve formě pupenů. Ke konci 6. týdne se vyvíjí distální konec pupenu v digitální ploténku. Digitální ploténka se během 8. týdne začíná štěpit a získává tak vějířovitý tvar (Kubát, 1992). V 8 týdnu dochází také k separaci jednotlivých prstů.

        Původně je noha vůči bérci v přímém (equinózním) postavení. Postupně přechází noha do dorzálně flektovaného postavení a začíná se objevovat supinační a addukční postavení nohy. V 7 týdnu rotují končetiny do správného postavení. Osa calcaneu jde do horizontály a osa talu se vertikalizuje (postavení „jako když se modlí“, viz obrázek). Neutrálního postavení dosahuje noha na konci 11. týdne, dochází k rozvinutí nohy (viz obrázek).

        Klenba nožní se pak začíná vytvářet v průběhu třetího měsíce nitroděložního vývoje (Pavlis, 1992). Během 10. a 11. týdne dochází k enchondrální osifikaci nohy. V 15. – 16. týdnu jako první osifikuje kalkaneus. Talus a další tarzální kosti osifikují po 7. měsíci. Články prstů a metatarzy osifikují od 9. týdne (Dungl, 2005).

        Klouby jsou zakládány již ve 4. týdnu, ale v definitivní klouby se přeměňují v druhé polovině těhotenství. Kloubní dutina talokrurálního kloubu se dotváří během 10. – 11. týdne. Kloubní dutina se u většiny tarzálních kloubů vyváří ve 14. týdnu. K dalšímu vývoji kloubů dochází i po narození během působení aktivovaných svalů při zatěžování při lokomoci. Na konci embryonálního vývoje by měly být všechny nervové, svalové a cévní struktury končetin ve formě a uspořádání, které se podobá dospělému člověku (Vařeka & Vařeková, 2009).

 

Referenční seznam:

Dungl, P. (2005). Ortopedie (1. vyd.). Praha: Grada.

Kubát, R. (1992). Ortopedické vady u dětí a jak jim předcházet. Jinočany: H&H. Pavlis, S. (1992). Ploché nohy (3rd ed.).

Bratislava: Ústav zdravotnej výchovy.

Vařeka, I., & Vařeková, R. (2009). Kineziologie nohy. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

 

Mgr. Lucie Kinclová Ph.D

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *